Silniční průzkumy

ZAP Projects má dlouholeté zkušenosti se silniční dopravou, a proto je schopna nabídnout i silniční průzkumy. Náš tým se skládá z vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří se trasováním zabývají na denní bázi.


Naše nabídka služeb zahrnuje:

  • Silniční průzkumy, včetně identifikace možných míst meziskladování, překladů a tras, stejně jako kritických bodů a mostů na samotné dopravní trase. Součástí průzkumů je také výroba výkresů ve formátu CAD indikující potřebné úpravy na veřejných trasách a vnitřních přístupových cestách areálů v místech nakládky a vykládky.
  • Identifikace kritických mostních objektů a odhad nákladů spojených s kontrolou – výpočtem statiky mostů a případných dodatečných opatření souvisejících s únosností a zpevněním mostních konstrukcí pro průjezd těžkých souprav.
  • Řízení a dohled nad statickými průzkumy, zatěžovacími zkouškami, analýzami vzorků a dalšími operacemi, které je potřeba vykonat u mostních objektů ve špatném stavu.
  • Projektové výkresy a grafické znázornění kartografických údajů.
  • Ekonomická hodnocení a podrobné metrické výpočty pro stavební úpravy a rekonstrukce nezbytné pro přizpůsobení vytyčených dopravních tras mimořádným opatřením a podmínkám.
  • Vyhodnocení dotčených soukromých pozemků na katastrálních mapách, včetně odhadovaných ekonomických dopadů na základě zabrané plochy a doby dočasného záboru. Možnost sjednat jménem zákazníka nájemní smlouvy s vlastníky pozemků.
  • Zajištění povolovacího řízení, předběžné úpravy návrhu projektu, vedení prací, řízení BOZP a provádění úprav stavebních prací se subdodavateli, včetně obnovy ploch po dokončení přepravy.
  • Získání všech potřebných povolení a oprávnění nezbytných pro realizaci přepravy.
  • Koordinace a dohled nad celým průběhem transportu s důrazem na bezpečnost.

Kontaktujte nás

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

info@zap-projects.com

Napište nám