O nás

ZAP Projects je vaším specializovaným partnerem pro všechny činnosti spojené s přepravou těžkých a nadrozměrných nákladů a zajištěním související projektové logistiky. Klademe důraz na individuální dopravní služby po silnici, vnitrozemských vodních cestách, ale i námořních, železničních a leteckých trasách.


Jednáme ve prospěch zákazníka a uceleně koordinujeme složité projekty, které vyžadují vhodné plánování, zkušenosti a know-how.


Provedeme zákazníka kompletním projektem, doporučíme řešení, vyřešíme plánování a zajistíme ucelenou škálu integrovaných služeb řízení jednotlivých odvětví dopravy s cílem doručit náklad v naplánovaném pořadí, v požadovaný čas a v plném rozsahu.


Logistika jako taková tvoří páteř světového obchodu a hraje zásadní roli ve všech aspektech konkurenčního boje. S ohledem na tuto skutečnost a s využitím naší specializace a získaných zkušeností usilujeme vytvořit ze společnosti ZAP Projects významného hráče na poli logistického průmyslu.


Správně zvolenou logistickou strategií, kombinací a vhodně vybranou trasou pro zasílané náklady umožňujeme klientům dosáhnout požadované konkurenceschopnosti a zlepšovat jejich obchodní výsledky.


Potřeby a cíle našich zákazníků jsou středobodem každého dopravního projektu. Ve stále nepředvídatelnějším, proměnlivějším a složitějším světě, kde se tlak na cenu prolíná s požadavkem na kvalitu a rychlost dodání, jsme pro naše zákazníky stabilním partnerem, na kterého se mohou za všech okolností spolehnout.


Neustále monitorujeme trendy, inovativní procesy či jednotlivá zlepšení v rámci dodavatelských řetězců a aplikujeme je v praxi.


Jako odborníci na logistiku chápeme, že správná a nejvhodnější řešení pro neustále se vyvíjející dodavatelské řetězce jsou jedním z klíčových faktorů, jak mohou naši zákazníci uspět ve svém oboru podnikání.


Na základě bohatých mezinárodních odborných znalostí, know-how a pokrokového postoje věnujeme maximální pozornost vytváření silných, dlouhodobých partnerství s našimi zákazníky.

Kontaktujte nás

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

info@zap-projects.com

Napište nám