Říční přeprava

Nabízíme říční přepravu po splavných tocích, říčních cestách a kanálech v rámci Evropy. Tento typ dopravy hojně využíváme zejména jako ekonomicky výhodnou a mnohdy také jedinou technicky proveditelnou trasu jak ke konečným příjemcům zásilky, tak na překladiště námořních přístavů pro následný import či export.


Dlouhodobě spolupracujeme s nejvýznamnějšími a nejlépe vybavenými evropskými společnostmi, které provozují vlastní motorové lodi, tlačné čluny a remorkéry a poskytují kvalitní technické vybavení i zkušený personál.

Tam, kde to situace a bezpečnost vyžaduje, zajistíme technické činnosti spojené se zabezpečením nebo upevněním zásilky v plavidle i rozložením zatížení nákladu na palubě lodi.

Vyhledáme nejbližší možné a ekonomicky výhodné říční spojení, včetně případných překládek z plavidla na plavidlo či zajištění vyvažovacího nákladu, pokud to trasa a povaha nákladu z technického hlediska vyžaduje.


Zhotovíme nákladní plán uložení zásilky do plavidla.

Kontaktujte nás

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

info@zap-projects.com

Napište nám