Skladování

Skladování se stalo nedílnou součástí globální projektové logistiky. Tato poptávka vzniká jak v zemi původu nákladu, tak v cílové zemi jeho doručení.


Dočasné skladování má velmi často silný logistický a ekonomický význam, protože nabízí větší operativnost při zajištění a odbavení objednávek pod časovým tlakem. Z logisticky výhodné skladovací pozice lze zajistit lepší flexibilitu s ohledem na požadované termíny nakládky, vykládky a dodání zboží. A také je možné lépe absorbovat případné posuny projektu vlivem jednotlivých faktorů, ke kterým patří zpoždění výroby, nepřízeň počasí, nemožnost zákazníka přijmout zboží apod., a přitom neohrozit vlastní výrobní a skladovací kapacity potřebné pro bezproblémový chod společnosti.

V oblasti skladové logistiky společnost ZAP Projects spolupracuje se spolehlivými a zkušenými experty na skladování, kteří poskytují různé typy skladů v různých zemích, a to včetně umístění na důležitých dopravních uzlech, např. v námořních či říčních přístavech nebo dalších místech.


V úzké spolupráci se zákazníky naši odborníci navrhují možnosti a náležitosti skladování pro jednotlivé typy nákladů.

Mnohdy se již v zemi původu vlivem mnoha faktorů zboží shromažďuje v jednom skladovacím místě.


Dočasné skladování se v ideálním případě provádí v blízkosti přístavů. Zde jsou jednotlivé objemy zásilek kumulovány a dodávány společně k příjemci či na jednotlivá dopravní spojení, a to buď v jedné šarži, nebo v dílčích zásilkách, v závislosti na montážní sekvenci.


V této souvislosti konsolidace zásilek přináší nejen nejlepší možnou kontrolu rozhraní, ale také nezanedbatelnou úsporu nákladů, například kombinací různých balíků v kontejneru nebo jako běžný náklad konvenční charterovou metodou.


V zemi doručení nákladu je dočasné skladování často organizováno na trase mezi konečným námořním či říčním přístavem a místem vykládky. Náklad je zde skladován v zabezpečené oblasti a jednotlivé části a díly zásilky jsou dle požadavku a potřeby příjemce v krátkém čase a souvisle doručovány.


Po připlutí námořního plavidla do konečného přístavu vykládky může být náklad přepraven přímo do skladu, aby se tak zabránilo vysokým nákladům na skladování a držení. Zpravidla časově náročnější postup celního odbavení při importu, s případnou přímou celní kontrolou, lze také často provádět přímo v zařízení předběžného skladu.


V případě stavebnictví je zajištěna úzká koordinace mezi montážním týmem na staveništi a skladovým týmem tak, aby sekvence jednotlivých dílů zásilky navazovaly na montážní práce. Kompletace pak může probíhat přesně podle přání zákazníka.


Úřední prohlídku nákladu nebo kontrolu balení/materiálu lze provést kdykoli po registraci na neutrální půdě skladovacího prostoru.

Kontaktujte nás

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

info@zap-projects.com

Napište nám