Těžká a nadrozměrná přeprava

Nabídneme a zajistíme veškeré typy nadrozměrné přepravy.


Od běžných, lehkých nadrozměrů s využitím jednodušších typů návěsů, až po ty nejsložitější, nejrozměrnější a nejtěžší náklady a investiční celky za použití speciální dopravní techniky.


Ať už se jedná o jeden kamion nebo konvoj, připravíme cestu pro Váš náklad, který provedeme rušným městským provozem, těmi nejužšími komunikacemi a zatáčkami, až do nejvzdálenějších koutů světa.Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti zajišťování a plánování dopravy nadrozměrných a těžkých nákladů provádíme transporty na předem zkontrolovaných trasách. Naši specialisté se zaměřují nejen na vymezení a plánování průjezdnosti jednotlivých nadrozměrných souprav, ale zejména na specifikaci a samotné technické vyřízení jednotlivých kroků souvisejících s realizací přepravy po stanovené trase. Tyto úkony zahrnují například vyjednání úprav na trasách umožňujících zprůjezdnění, asistenci energetických a jiných společností pro demontáže či zdvih jednotlivých kabelových vedení, montáž a demontáž dopravního značení, řešení průjezdu stavbami, ořezy vegetace, zajištění mostních posudků, statických propočtů a jednotlivých opatření po individuální řešení mnoha jiných, nenadálých výzev, které mohou z povahy těchto přeprav vyvstat.

Zajistíme všechna potřebná povolení a koordinujeme tok informací mezi zákazníkem, poskytovateli služeb, místními úřady a odbory.

Kontaktujte nás

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

info@zap-projects.com

Napište nám